رکورد فروش فرانچایز Assassins Creed در هفته اول توسط آخرین نسخه این سری شکسته شد

lightbox
lightbox