از چهره شخصیت Knuckles در فیلم سونیک ۲ رونمایی شد

lightbox
lightbox