فروش جهانی بازی Resident Evil Village به مرز ۳ میلیون نسخه‌ رسید

lightbox
lightbox