شرکت ولو از کنسول دستی خود با نام Steam Deck رونمایی کرد

lightbox
lightbox