کمپانی دیزنی تایید کرده است که دنباله فیلم Free Guy را می‌سازد

lightbox
lightbox