نسخه جدیدی از بازی Twisted Metal در دست ساخت است

lightbox
lightbox