Evergate

Evergate

تاریخ انتشار:
۱۸ آگوست ۲۰۲۰
۸.۸
بسیار خوب
۷۲
متاکریتیک

Evergate

۸.۸

نقاط قوت و ضعف بازی Evergate

اورگیت اثری است که شما را تا ساعت‌ها به بازی‌کردن تشویق می‌کند. ممکن است شما به قصد یکی دو ساعت وارد بازی شوید اما گیم‌پلی و طراحی بازی چنان خوب ساخته شده است که شما را تا ساعت‌ها در بازی غرق می‌کند. شما در بازی کنترل یک روح کوچک به اسم کی (Ki) را دارید […]...
۸.۸
بسیار خوب
۷۲
متاکریتیک
اورگیت اثری است که شما را تا ساعت‌ها به بازی‌کردن تشویق می‌کند. ممکن است شما به قصد یکی دو ساعت وارد بازی شوید اما گیم‌پلی و طراحی بازی چنان خوب ساخته شده است که شما را تا ساعت‌ها در بازی غرق می‌کند. شما در بازی کنترل یک روح کوچک به اسم کی (Ki) را دارید که قصد دارد از دروازه‌ای عبور کند تا تناسخ پیدا کند. اما رسیدن به این دروازه چندان کار ساده‌ای نیست.
تاریخ انتشار:
۱۸ آگوست ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
lightbox